Pravila nagradnog natječaja

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA: „29. JOMA Varaždinski polumaraton i HERVIS utrka građana“

 

Članak  1.

PRIREĐIVAČ, RAZDOBLJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Priređivač ovog nagradnog natječaja je Trkački klub Marathon 95 Varaždin u suradnji sa sportskom trgovinom Hervis i brendom JOMA.

Nagradni natječaj „29. JOMA Varaždinski polumaraton i HERVIS utrka građana“ (dalje u tekstu „Natječaj“) održat će se u razdoblju od 15. srpnja 2023.  do 15. rujna 2023.

Članak 2.

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA 

Priređivaču za potrebe provedbe Natječaja i dostavljanja nagrada pobjednicima tjedna nisu potrebni osobni podaci natjecatelja. Stoga Priređivač obavještava natjecatelje da za potrebe organizacije i provedbe Natječaja neće prikupljati i obrađivati osobne podatke natjecatelja.

Članak 3.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE

U Natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe s prijavom i uplatom startnine za neku od utrka u sklopu 29. JOMA Varaždinski polumaraton i HERVIS utrka građana  i/ili osobe koje prate (lajkaju) našu službenu facebook stranicu TK Marathon 95. Navedene osobe sudjelovanjem u Natječaju pristaju na uvjete ovog Natječaja.

Članak 4.

POSTUPAK PRIREĐIVANJA I PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Da bi osvojili nagrade Natjecatelji moraju:

– u pojedinom periodu trajanja Natječaja i unutar određenog vremenskog roka koji će biti objavljen na stranicama facebooka i/ili newsletteru ispuniti traženi zadatak. Svaki Natjecatelj ima pravo sudjelovati na neograničenom broju natječaja, ali nagradu može osvojiti samo jednom. Natjecatelj koji ne ispuni neki od traženih zadataka gubi pravo na osvajanje nagrade.

– po isteku aktivne „igre“ pojedinog tjedna Natječaja Priređivač će utvrditi koji od Natjecatelja su ispunili uvjete za osvajanje nagrade, a zatim po sistemu nasumičnog odabira, po sistemu “tko prvi” ili nekom drugom sistemu kojeg odredi organizator odabrati Pobjednika.

Nagrade dodjeljuje Priređivač u vrijednosti koju obznani prije početka pojedinog tjednog nagradnog natječaja.

Članak 5.

NAGRADNI FOND

Nagradni fond iznosi:

  • Sponzor JOMA ukupno 300 EUR u robnoj protuvrijednosti
  • Sponzor HERVIS ukupno 260 EUR u vrijednosti poklon bonova ili u robnoj protuvrijednosti

Osvojene nagrade nije moguće zamijeniti za novac ili nešto drugo.

Nagrade nisu prenosive i glase na ime i prezime Pobjednika.

Preuzimanje nagrada će biti isključivo u sklopu događaja “29. JOMA Varaždinski polumaraton i HERVIS utrka građana” 17.09.2023.

Članak 6.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Priređivač ne odgovara za prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene prijave, kao ni za pucanje, prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s Natječajem, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s vođenjem Natječaja. Priređivač ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s Natječajem.

Članak 7.

PRAVO OBUSTAVE, IZMJENE ILI PREKIDA NATJEČAJA

Ako se prema isključivom mišljenju Priređivača ijedan dio Natječaja ne bude mogao provesti na predviđeni način sukladno ovim Pravilima ili ako Natječaj kompromitira viša sila ili drugi uzrok koji, prema isključivom mišljenju Priređivača, dovodi u pitanje ili ugrožava organizaciju, sigurnost, pravednost ili pravilnu provedbu Natječaja, Priređivač je ovlašten prema vlastitom nahođenju obustaviti, izmijeniti ili prekinuti Natječaj (ili ijedan njegov dio), diskvalificirati sumnjive prijave i, u slučaju prekida, prema vlastitom nahođenju uz odgovarajuću primjenu ovih Pravila odabrati dobitnike preostalih nagrada.

TK Marathon 95 Varaždin